Category Archive: Permainan Bahasa Arab

Mencari Perkataan Arab (Kategori: Pekerjaan [2])


Assalamualaikum 😀 Ketika saya mengajar Bahasa Arab di UKM (sempat mengajar setahun sebelum saya sambung belajar), saya banyak mengadakan permainan di dalam kuliyah untuk memupuk rasa ‘seronok’ dalam mempelajari bahasa syurga itu. Kiranya… Continue reading

Mencari Perkataan Arab (Kategori: Haiwan)


Assalamualaikum 😀 Ketika saya mengajar Bahasa Arab di UKM (sempat mengajar setahun sebelum saya sambung belajar), saya banyak mengadakan permainan di dalam kuliyah untuk memupuk rasa ‘seronok’ dalam mempelajari bahasa syurga itu. Kiranya… Continue reading

MENCARI PERKATAAN ARAB (KATEGORI: Sayur-sayuran)


Assalamualaikum 😀 Ketika saya mengajar Bahasa Arab di UKM (sempat mengajar setahun sebelum saya sambung belajar), saya banyak mengadakan permainan di dalam kuliyah untuk memupuk rasa ‘seronok’ dalam mempelajari bahasa syurga itu. Kiranya… Continue reading

Mencari Perkataan Arab (Kategori: Pekerjaan)


Assalamualaikum 😀 Ketika saya mengajar Bahasa Arab di UKM (sempat mengajar setahun sebelum saya sambung belajar), saya banyak mengadakan permainan di dalam kuliyah untuk memupuk rasa ‘seronok’ dalam mempelajari bahasa syurga itu. Kiranya… Continue reading

Mencari Perkataan Arab (Kategori: Peralatan Dapur)


Assalamualaikum 😀 Ketika saya mengajar Bahasa Arab di UKM (sempat mengajar setahun sebelum saya sambung belajar), saya banyak mengadakan permainan di dalam kuliyah untuk memupuk rasa ‘seronok’ dalam mempelajari bahasa syurga itu. Kiranya… Continue reading